REGULAMENT CAMPANIE BLACK FRIDAY 2022

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "Black Friday" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de SC ZEBRA STORM ENTERPRISE  SRL., cu sediul în Aleea Parcul Tineretului nr 6 Botosani, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J7/631/2021 CUI 44977687.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Black Friday".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 11 - 14 noiembrie 2022, pe https://asmarket.ro, pentru anumite produse marcate in magazin cu LOGO BLACK FRIDAY, logo vizibil foarte usor pe prima pagina a site-ului cat si in urma cautarilor pe site.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă TRANSPORTUL GRATUIT la anumite produse marcate cu sigla BLACK FRIDAY si produsele aflate in CATEGORIA SPECIALA denumita " BLACK FRIDAY"

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https://asmarket.ro sau plaseaza comanda prin intermediul apelului telefonic 0766 833 213 prin asumarea acceptului Termenilor si Conditiilor care pot fi regasiti si cititi pe platforma magazinului.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – TRANSPORT GRATUIT pentru produsele semnalizate pe https://asmarket.ro, în perioada 11 - 14 noiembrie 2022. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în ziua Campaniei de pe https://asmarket.ro

Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate în pagina https://asmarket.ro. Aceasta oferta va fi valabila doar în intervalul Campaniei. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate de catre noi - plata ramburs la curier sau plata prin OP ( transfer bancar).

Produsele din campania "Black Friday" vor fi disponibile în pagina https://asmarket.ro în limita stocului existent în aceeaşi zi, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei. 

Campania "Black Friday" NU cumulează cu alte promoţii și vouchere de discount.

Fiecare Participant va putea să achițitioneze de pe https://asmarket.ro orice produs indiferent daca acesta face obiectul campaniei. Daca acesta comanda mai multe produse printre care unul dintre ele face parte din campania Black Friday iar acest produs este cu LIVRARE GRATUITA atunci intreaga comanda va avea LIVRARE GRATUITA adica taxa de transport va fi 0

Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se va face în ordinea plasării comenzii. TIMPUL DE LIVRARE POATE VARIA in functie de serviciul de curierat DPD ( din cauza aglomerarii comenzilor pot aparea decalaje)  Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură. Taxa de transport este 19 lei pentru produsele care nu fac obiectul campaniei Black Friday ( pentru verificarea achitarii taxei de transport puteti verifica inainte de plasarea comenzii in COS CUMPARATURI )  

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la office@asmarket.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul www.asmarket.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.